Uutiset‎ > ‎

Kevätkokous 2018

lähettänyt Juha Koksalo 21.2.2018 klo 10.03
Lavajärven Seudun Reservinaliupseerit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Viljakkalan Seurojentalolla sunnuntaina 4.3.2018 klo 16.00

Esityslista
Kevätkokouksen avaus: Yhdistyksen puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiirin tervehdys, puheenjohtaja Jussi Mäkitalo

Kevätkokouksen avaus: Yhdistyksen puheenjohtaja
Pirkanmaan Reserviläispiirin tervehdys, puheenjohtaja Jussi Mäkitalo
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
5. Esitetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto
tilinpäätös ja päätetään hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta.
6. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.
7. Huomionosoitukset. Vuoden 2017 ampuma- ja jotospalkintojen jako sekä vuoden toimijat.
8. Uudet jäsenet.
9. Muut asiat.
10. Kokouksen päättäminen.

Ċ
Juha Koksalo,
21.2.2018 klo 10.03
Comments